Vezivo za baliranje

Kao jedan od artikala po kojim smo prepoznatljivi na tržištu Bosne i Hercegovine je i vezivo. Veziva koja nudimo su izuzetnog kvaliteta od kojih posebno ističemo Makital-Plast veziva koja imaju vodeće mjesto na tržištu BiH.

Tipovi veziva koje imamo u ponudi:

  • T-320,
  • T-400,
  • T-500,
  • T-800 sa i bez UV,
  • T-1000 UV,
  • T-1200 UV,
  • Rafia.

U ponudi  imamo veziva proizvođača:

  • Makital-Plast, Makedonija,
  • Berger, Austrija
  • Banekomerc, Srbija,