Vještačka đubriva

Distribuiramo vještačka mineralna kompleksna i azotna đubriva, raznih formulacija i proizvođača;

 • NPK,
 • UREA,
 • KAN,
 • SAN,
 • AN.

Proizvođači:

 • Elixir Zorka, Šabac, Srbija
 • Global Ispat Koksna Industrija Lukavac, BiH,
 • Azotara Pančevo, Srbija,
 • Petrokemija Kutina, Hrvatska,
 • Adriatica Dunav, Hrvatska,
 • Linzer Agro Trade, Austrija,
 • JSC Minoudobreniya, Rusija.